Bhubaneswar Buzz

Good Health

କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୁଚିଖେଳ – ଏକ ଵୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୁଚିଖେଳ – ଏକ ଵୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ଵିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ, ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଷୋହଳ କଳାଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିଵୀର ନିକଟତର ଓ ଶୁଭ୍ରତର ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୃତ ଵର୍ଷା କରନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣରେ ଅନେକ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଵାର ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କିରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅର୍ପିତ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଅମୃତ ସମାନ…

ସନ୍ନିରୋଧନ (Lockdown) ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନିଜ ପରିଵାର ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ନେହ ଯତ୍ନ ପାଇ ଖୁସି ହେଉଥିଵ ନିଶ୍ଚୟ । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ?, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ଖେଳରେ…