Bhubaneswar Buzz

freedom fighter

ସେ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ଲୋକମୁଖରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ : ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ତଥା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା

ସେ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର, ଲୋକମୁଖରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ : ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ତଥା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା

“ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବଗଣ କରିବେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ହରଣ, ନ ତେଜିବି ସତ୍ୟପଥ ସଦାଶୟ ଦେବି ନାହିଁ କେବେ ମିଥ୍ୟା କୁ ପ୍ରଶୟ” । ଉନ୍ନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ବାଧୀନଚେତା ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଏଇ ପଦଟି ଥିଲା ନିଜସ୍ବ ଆଦର୍ଶ । ସେ କେବଳ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ନ…