Bhubaneswar Buzz
ଗାଁର କଥା- (୨୯) ‘ସମାଜ’ରେ ବାହାରିଛି : A beautiful blog in Odia by Chandra Sekhar Dash, don’t miss

ଗାଁର କଥା- (୨୯) ‘ସମାଜ’ରେ ବାହାରିଛି : A beautiful blog in Odia by Chandra Sekhar Dash, don’t miss

କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ପଛ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବିଷୟଟି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମାଦକତା ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ସେହି ସ୍ମୃତି, ଲିଭି ଲିଭି ଚେନାଏ ପତଳା କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସତେ ଯେପରି, ଆପେ ଆପେ ଅଜାଣତରେ ମିଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା । ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଜି ପୁଣି…