Bhubaneswar Buzz

Odia festival

April 2021 Odia Calendar ୨୦୨୧ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର / ପଞ୍ଜିକା

April 2021 Odia Calendar ୨୦୨୧ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର / ପଞ୍ଜିକା

୨୦୨୧ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପର୍ଵ ପର୍ଵାଣୀ ଓ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ 2021 April Odia Festivals and Govt Holidays ୨୦୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ – ମହାଵିଷୁଵ ପଣା ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ଵର୍ଷ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ 2021 April 14 – MahaVishuva Pana Sankranti , Odia New…

ଓଡ଼ିଆ ନୂଆଵର୍ଷ – ନିଆରା ଆମ ପରମ୍ପରା

ଓଡ଼ିଆ ନୂଆଵର୍ଷ – ନିଆରା ଆମ ପରମ୍ପରା

ମହା ଵିଷୁଵ ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଵର୍ଷ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଵାରୁ ଓଡ଼ିଆ ପରିଵାରରେ ଦେଵଦେଵୀଙ୍କଠାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୂଜା, ଭୋଗ, ହୋମ ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହିଦିନ ଚଡ଼କ ପୂଜା ହୁଏ ଓ ପାଟୁଆ ନାଚନ୍ତି । ଏହିଦିନ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଛତା ଓ ପଙ୍ଖା ଆଦି ସହିତ ଦାନ କରାଯାଏ । ଦେଵତା…