Bhubaneswar Buzz

weather

#OdiaPost ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କାନପୁରସ୍ଥିତ  ଚମତ୍କାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଉଛି ବର୍ଷା ଆଗମନର ସଙ୍କେତ

#OdiaPost ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କାନପୁରସ୍ଥିତ ଚମତ୍କାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଉଛି ବର୍ଷା ଆଗମନର ସଙ୍କେତ

Heard about this Jagannath Temple in Kanpur Uttarpradesh which predicts the rainfall date 15 days before? ଚମତ୍କାରର ଦେଶ ଭାରତ । ଏଇଠି  ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ  ଯାହାର ରହସ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ କରେ । ଯେମିତିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷାର ସଂକେତ ଦେବାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ…