Bhubaneswar Buzz

yoga

#OdiaPost ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯୋଗ ପୁରୁଷମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରଚନା

#OdiaPost ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯୋଗ ପୁରୁଷମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରଚନା

  Did you know :”ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଏଇ ପୃଥିବୀର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ସବୁଠୁ ନିରସ ଏବଂ ଅତି ଅରୁଚିକର ଅଟେ ଯେ କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ଏହାକୁ ପଢିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ।”   ମାନବ ତନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଓ ଏହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଜିବା କାମ ଆଦିଯୋଗୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି କରିନଥିଲେ ।…